เพลง ข้อมูล เนื้อเพลง วันลอยกระทง

เพลง ลอยกระทง คลิกเลย

ใกล้ถึงวันลอยกระทงกันแล้ว ก็อัพเดทเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยเพลงที่เกี่ยวกับการ ลอยกระทง พร้อมทั้งใด้เอาเนื้อหาสาระดีๆ มาให้อ่านกันด้วย อยากฟังเพลง และอ่านประวัติต่างๆก็คลิกเลย

Loy Krathong

Loy Krathong

And the water is high

In the gold river and the Klong

Loy Loy Krathong

Loy Loy Krathong

Loy Krathong is here

And everybody’s full of cheer

We’re together at the Klong

Each one floats his Krathong

in the river and we pray

We can see a better day

เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง Loykatong lyrics

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

Comments are closed.