ทำบุญวันเกิด มูลนิธิสิกขาเอเซีย

ทำบุญวันเกิดมูลนิธิสิกขาเอเซีย

September 19th, 2009 by admin

ชื่อมูลนิธิ (อังกฤษ): SIKKHA ASIA FOUNDATION
ประเภท: มูลนิธิ
ที่ตั้ง: 100/14-20 อาคารมูลนิธิสิกขาเอเซีย ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
โทรศัพท์: 0-2249-7567-8
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: http://sikkha.at.infoseek.co.jp/

แนะนำมูลนิธิ:

มูลนิธิ สิกขาเอเซีย ถือกำเนิดขึ้นโดยองค์กร JSRC (Japan Sotoshu Relift Committee) ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทางด้านวัฒนธรรม พร้อมกับการสอนพระพุทธศาสนาให้กับผู้อพยพตามแนวตะเข็บชายแดน ไทย-กัมพูชา จนกระทั่งผู้อพยพมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข และปลอดภัยตามอัตภาพ ต่อมาองค์กร(JSRC) ได้ขยายขอบข่ายการทำงานมายังชนกลุ่มน้อยตามชนบทที่ห่างไกล รวมถึงชุมชนแออัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ด้อยโอกาสได้มีอนาคต ทางการศึกษาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนับจากปี 2534 เป็นต้นมา องค์กร JSRC ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น โดยใช้ชื่อว่า”มูลนิธิสิกขาเอเชีย” Sikkha Asia Foundation
วัตถุประสงค์:

ส่ง เสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ด้อยโอกาสได้มีอนาคตทางการศึกษาและมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น และอนุรักษ์วัฒนธรรม
กิจกรรมมูลนิธิ:

1. สนับสนุนทุนการศึกษา
2. บ้านพักนักเรียนยากจน
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
4. ห้องสมุดและห้องสมุดเคลื่อนที่
5. ให้การช่วยเหลือนักเรียนทุนทั่วไป 450 ทุน ทุนบ้านพักเด็กยากจน 80 คน
6. สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรครูให้แก่ รร.,ศูนย์เด็ก,โดยจัดกิจกรรมอบรม
7. ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กที่ประสบภัยสึนามิภาคใต้และเปิดห้องสมุดที่พังงา

ภาพกิจกรรม:
ข้อมูลบัญชี:

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิสิกขาเอเซีย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 017-2-53836-3

ทำบุญวันเกิดกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย

Comments off

เพลง ข้อมูล เนื้อเพลง วันลอยกระทง

เพลง ลอยกระทง คลิกเลย

ใกล้ถึงวันลอยกระทงกันแล้ว ก็อัพเดทเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยเพลงที่เกี่ยวกับการ ลอยกระทง พร้อมทั้งใด้เอาเนื้อหาสาระดีๆ มาให้อ่านกันด้วย อยากฟังเพลง และอ่านประวัติต่างๆก็คลิกเลย

Loy Krathong

Loy Krathong

And the water is high

In the gold river and the Klong

Loy Loy Krathong

Loy Loy Krathong

Loy Krathong is here

And everybody’s full of cheer

We’re together at the Klong

Each one floats his Krathong

in the river and we pray

We can see a better day

เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง Loykatong lyrics

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

Comments